หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : อบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ (อสร.)
27 สิงหาคม 2566 เวลา 14:19 น. · 1,008

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบุญวัฒนาร่วมกับศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 1 หัวทะเลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ (อสร.)