หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : กิจกรรมทำบุญและตักบาตรพระสงฆ์ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
1 กันยายน 2566 เวลา 11:32 น. · 795

วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๐๘.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบุญวัฒนา ร่วมทำบุญและตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป (ตักบาตรข้าวสวย) เนื่องในโอกาส สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสัฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีพระชันษา ๘ รอบ ๙๖ ปี ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในการนี้ โรงเรียนบุญวัฒนาร่วมจัดพิธี เพื่อเป็นการฉลองพระเดชพระคุณที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนาโดยจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๙ รูป ณ บริเวณลานธรรม โรงเรียนบุญวัฒนา

ภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/HuEPK8cMJYYi6Vi99