หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566 "นพรัตน์ฉัตรเกล้า" ๙
17 กันยายน 2566 เวลา 22:13 น. · 371

ว้นที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนบุญวัฒนาจัดกิจกรรมถอดประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่นักเรียนและแสดงมุทิตาจิต แด่..ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566 "นพรัตน์ฉัตรเกล้า" ๙ ณ อาคารอเนกประสงค์ 45 บุญวัฒนา

ภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/5i7NJGoG7aySVHjb6