หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

แจ้งลาป่วย ลากิจ โรงเรียนบุญวัฒนา


กรอกข้อมูลการลาที่
  https://forms.gle/NGtqc4Qy3Xk6PzCc6  

Download แบบขออนุญาตลาป่วย ลากิจ และลาคลอดบุตร 
Download แบบขออนุญาตลาป่วย ลากิจ และลาคลอด (ลูกจ้างชั่วคราว-ครูอัตราจ้าง)