หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่กรอกข้อมูลสารสนเทศ (DMC) ชั้น ม.1 โรงเรียนบุญวัฒนา
29 มีนาคม 2567 เวลา 13:57 น. · 3,863

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

----------------------------------

นักเรียนที่ไม่ปรากฏรายชื่อกรอกข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนบุญวัฒนาที่
https://forms.gle/NzT7jZ7xgJTW95xc6

----------------------------------

ตรวจสอบห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 คลิก