หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่กรอกข้อมูลสารสนเทศ (DMC) ชั้น ม.4 โรงเรียนบุญวัฒนา
30 มีนาคม 2567 เวลา 12:20 น. · 2,358

ตรวจสอบรายชื่อ คลิก

----------------------------------

นักเรียนที่ไม่ปรากฏรายชื่อกรอกข้อมูลสารสนเทศโรงเรียนบุญวัฒนาที่

https://forms.gle/LXEsBZGYtgMR2JRw5


---------------------------------------------------

ตรวจสอบห้องเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 คลิก