หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

เรื่อง : ค่ายพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี
7 กรกฏาคม 2567 เวลา 16:08 น. · 35

วันที่ 6 - 7 กรกฎาคม 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น กิจกรรมได้แก่ กิจกรรมฐาน Unplugged กิจกรรมฐานแขนกลกู้ภัยพิบัติ และกิจกรรมฐานจรวดขวดน้ำ 

 

ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/ZZv18VFEpmkyE1YB9