หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

รูปกิจกรรม
กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 2-3ตุลาคม พ.ศ. 2562  ณ โรงเรียนบุญวัฒนา  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 573
SMTE Science Camp 2019 SMTE Science Camp 2019 Science Project : Presenation Techniques Boonwattana School October 25th, 2019
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 606
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวัฒนา ครั้งที่ 4 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวัฒนา ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 691
โครงการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมรวมน้ำใจสุรวิทยาคาร โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 787
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศรัณยา มหาสุขบุญวงศ์ ผ่านคัดเลือกโครงการ Sakura Science High School Program ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศรัณยา  มหาสุขบุญวงศ์ ม.6/1 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ได้รับคัดเลือกให้ศึกษาดูงานตามโครงการ Sakura Science High School Program ประจำปี 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8-16 มิถุนายน 2562
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 704
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ประชุุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE วันที่ 26 พฤษภาคม 2562
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 527
กิจกรรมสัมพันธ์พี่น้องห้องเรียนพิเศษ SMTE กิจกรรมสัมพันธ์พี่น้องห้องเรียนพิเศษ SMTE วันที่ 25 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อคูณ โรงเรียนบุญวัฒนา
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 529
โครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ม.ต้น ปีการศึกษา 2561 โครงการส่งเสริมศักยภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น วันที่ 4 - 7 มีนาคม 2562
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 860
แรงบันดาลใจจากธรรมชาติ สู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แรงบันดาลใจจากธรรมชาติสู่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันที่ 13-15 มกราคม 2562ณ ซี แอนด์ ซี รีสอร์ท(เขาใหญ่)และศูนย์พัฒนาชนบทผสมผสานซับใต้อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ชมเพิ่มเติมได้ที่ .......  
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 734
การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 8 การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 8 เครือข่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ระหว่างวันที่ 7- 9 กุมภาพันธ์  2562 ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม จังหวัดยโสธร
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 1,221