หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

รูปกิจกรรม
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ปี 2563 กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2563 วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/eisArtMQhMFNLvn57
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 1,590
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE และ EP ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE และ EP วันอาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบุญวัฒนา 
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 1,422
กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง 4304-4310 อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนบุญวัฒนา โดยเน้นมาตรการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 2,090
กิจกรรมฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ (Best Ptactice) ระหว่างวันที่16 - 27 มีนาคม 2563 กิจกรรมฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ (Best Ptactice) ระหว่างวันที่ 16 - 27 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานตรวจสอบคุณภาพน้ำ เทศบาลนครนครราชสีมา, กลุ่มงานอุทกโชคชัย สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (นครราชสีมา), สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 1,420
กิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ SMTE CAMP ม.ปลาย กิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ SMTE CAMP ม.ปลาย ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 1,740
กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ม.ต้น กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 21-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ณ สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 2,151
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 2,320
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องบินพลังยาง ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องบินพลังยาง สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 1,558
กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 2-3ตุลาคม พ.ศ. 2562  ณ โรงเรียนบุญวัฒนา  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 1,692
SMTE Science Camp 2019 SMTE Science Camp 2019 Science Project : Presenation Techniques Boonwattana School October 25th, 2019
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 1,632
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวัฒนา ครั้งที่ 4 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวัฒนา ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 1,740
โครงการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โครงการปฐมนิเทศและค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง กลุ่มที่ 1 (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์) ระหว่างวันที่ 6-7 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมรวมน้ำใจสุรวิทยาคาร โรงเรียนสุรวิทยาคาร จังหวัดสุรินทร์
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 1,916
ขอแสดงความยินดีกับนางสาวศรัณยา มหาสุขบุญวงศ์ ผ่านคัดเลือกโครงการ Sakura Science High School Program ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศรัณยา  มหาสุขบุญวงศ์ ม.6/1 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE) ได้รับคัดเลือกให้ศึกษาดูงานตามโครงการ Sakura Science High School Program ประจำปี 2562 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 8-16 มิถุนายน 2562
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 1,741