หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

รูปกิจกรรม
กิจกรรม​ "ค่ายเยาวชนนักคิด ตะลุยวิทย์ เกษตร และธรรมชาติ" กิจกรรม​ "ค่ายเยาวชนนักคิด ตะลุยวิทย์ เกษตร และธรรมชาติ" โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบุญวัฒนา ระหว่างวันที่ 5-6 เมษายน 2564 ณ สถานีวิจัยลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา   สามารูปดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่  https://www.facebook.com/media/set/?vanity=SMTEboonwattana&set=a.298627865107422  
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 517
กิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ SMTE CAMP ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ SMTE CAMP ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  ระหว่างวันที่ 24-26 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมแลนด์บรีซ รีสอร์ท อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา สามารถดูรูปเพิ่มเติมได้ที่  https://photos.google.com/share/AF1QipPZONrDbYS6YCPtnS8faJvKcGmYdcKOnX4nerERNpJNoqf_7EkYFvMeeRKoHAB76A?key=WnZpcWRReUQ4bThPSVlMZ3M3Qzd4OG5majZmb1dB    
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 459
กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน SMTE ระดับ ม.ปลาย กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ ห้องเรียน SMTE ระดับ ม.ปลาย วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง สอวน. โรงเรียนบุญวัฒนา
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 530
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ SMTE ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ณ พิพิธภัณฑ์พระราม 9 องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 431
กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2563 กิจกรรมเสริมทักษะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2563 ระหว่างวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 367
การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่านชุดการเรียนรู้ Micro : Bit Education Kit การอบรมเชิงปฏิบัติการ ผ่านชุดการเรียนรู้ Micro : Bit Education Kit สำหรับห้องเรียนพิเศษ SMTE ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้อง สอวน. โรงเรียนบุญวัฒนา
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 385
โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวัฒนา ครั้งที่ 5 โครงการค่ายวิทยาศาสตร์ โรงเรียนบุญวัฒนา ครั้งที่ 5  ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2563 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 396
กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ปี 2563 กิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2563 วันที่ 9 สิงหาคม 2563 ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/eisArtMQhMFNLvn57
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 510
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE และ EP ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE และ EP วันอาทิตย์ ที่ 2 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบุญวัฒนา 
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 374
กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียน ม.1 และ ม.4 กิจกรรมปรับพื้นฐานนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2563 ณ ห้อง 4304-4310 อาคาร 4 ชั้น 3 โรงเรียนบุญวัฒนา โดยเน้นมาตรการป้องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 906
กิจกรรมฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ (Best Ptactice) ระหว่างวันที่16 - 27 มีนาคม 2563 กิจกรรมฝึกประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์ (Best Ptactice) ระหว่างวันที่ 16 - 27 มีนาคม 2563 ณ สำนักงานตรวจสอบคุณภาพน้ำ เทศบาลนครนครราชสีมา, กลุ่มงานอุทกโชคชัย สถานีอุตุนิยมวิทยานครราชสีมา, คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (นครราชสีมา), สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี, คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ และศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 383
กิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ SMTE CAMP ม.ปลาย กิจกรรมค่ายบูรณาการวิชาการ SMTE CAMP ม.ปลาย ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2562 ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 585
กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ม.ต้น กิจกรรมค่ายบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562  วันที่ 21-23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ณ สวนนงนุชพัทยา ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 1,000
กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 1,292
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องบินพลังยาง ประจำปีการศึกษา 2562 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างเครื่องบินพลังยาง สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ประจำปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 16-17 สิงหาคม พ.ศ.2562 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
19 มีนาคม 2566 เวลา 01:08 น. · 525