หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

รูปกิจกรรม
พิธีประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2563 พิธีประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 10 มีนาคม 2564 https://photos.app.goo.gl/M59X4neQ7MdZU75t7 
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 1,595
รับการประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ (OBECQA) คณะกรรมการการตรวจเยี่ยมประเมิน (Site Visit) โรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อรับรางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา   ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/ZALdmTmK5XpsXXpm6
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 3,279
ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ วีรสตรีกอบกู้เมือง พิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ วีรสตรีกอบกู้เมือง 4 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ (บ.ว.ส) ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่ตั้งอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ   ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/VTrEQznadF7EzEQm8 
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 1,240
ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ วีรสตรีกอบกู้เมือง พิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ วีรสตรีกอบกู้เมือง 4 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ (บ.ว.ส) ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่ตั้งอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ   ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/VTrEQznadF7EzEQm8   
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 850
กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.2 โครงการการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.2 โรงเรียนบุญวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ค่ายพักแรมชั่วคราว โรงเรียนบุญวัฒนา   ชมภาพเพิ่มเติมคลิก https://photos.app.goo.gl/nQVoRTGKGWvGsdUS6 
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 1,696
กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.1 กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.1 วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบุญวัฒนา https://photos.app.goo.gl/Ru8hQTj8GBgPBXiZA   
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 1,791
ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียนปีการศึกษา 2564 ขอแสดงความยินดีกับประธานนักเรียนปีการศึกษา 2564 นายรัชพล แก่นทองหลาง
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 1,387
กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานศึกษาของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมา กิจกรรมศึกษาดูงานในสถานศึกษาของนักศึกษาระดับมหาบัณฑิตหลักสูตรและการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์ วิทยาลัยนครราชสีมาเป็นกิจกรรมส่งเสริมความเป็นครู โครงการศึกษาดูงานในสถานศึกษา รายวิชา MED6 สัมมนาการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนสำหรับท้องถิ่น วันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โรงเรียนบุญวัฒนา อ.เมือง จ.นครราชสีมา
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 1,162
ติว ม.6 ปีการศึกษา 2563
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 885
มอบรางวัลนักเรียน คนเก่ง รั้วฟ้า-แดง กลุ่มสาระฯ ศิลปะและภาษาต่างประเทศ   โรงเรียนบุญวัฒนาขอแสดงความยินดีกับ  -นายกู้กฤษ กุลวรทองหลาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ได้รับรางวัลเด็กและเยาวชนที่สร้างชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ ด้านศิลปะ ประจำปี 2563   - นายคณินณัฐ ชาญชนะโยธิน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากการประกวดวาดภาพระบายสีกับโครงการ Samsung Smart Service Idea - นายมนัส พันมะณีย์ ม.5/8 และ นางสาวกฤตพร หอมกำปัง ม.4/1  คว้าแชมป์เยาวชนโลก ครอสเวิร์ดเกม เกมต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ The Gladiator WESPA Youth Cup 2021 Online
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 1,322
ติว ม.3 ปีการศึกษา 2563 ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/WrGqZj6fvpSbABFs6 
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 876
พิธีการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ พิธีการยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการระดมทุนดูแลช่วยเหลือนักเรียน วันพฤหัสบดี ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ณ โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/pav9fyBhSpfpH4eW8 
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 1,272
กิจกรรมชุมชนบุญวัฒนาร่วมใจบริจาคโลหิต กิจกรรมชุมชนบุญวัฒนาร่วมใจบริจาคโลหิต วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/7cibm4W4wirGeCUD7 
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 1,052
งานตรุษจีนประจำปี 2564 เทศกาลตรุษจีน Chinese New Year 2021 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศโรงเรียนบุญวัฒนา จัดกิจกรรมวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 ณ โดมเอนกประสงค์ ในงานมีขบวนแห่สิงโต รำพัดจีน รำไทเก็ก Cover Dance Chinese และมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันทักษะทางภาษาจีน   ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/RBzog9BY6fTsGGaH6 
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 1,282
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 งานชุมชนสัมพันธ์ ฝ่ายบริหารทั่วไปจัดกิจกรรมระดมและมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ประสบปัญหาด้านเศรษฐกิจ สนับสนุนนักเรียนที่มีความประพฤติดี และยกย่องให้กำลังใจนักเรียนที่สร้างชื่อเสียงแก่โรงเรียน รวมผู้รับทุน 261 คน กิจกรรม วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา   ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/tjGgBYdhyt9YFNRw8 
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 1,044