หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

รูปกิจกรรม
มอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบห้องเรียนปกติ วันที่ 29 พฤษภาคม 2564 โรงเรียนบุญวัฒนารับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 รอบห้องเรียนปกติ ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/d6sKue8vuFpDvdZg9 
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 1,187
รายงานตัวนักเรียน ม.4 ปีการศึกษา 2564 วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับเอกสารรายงานตัวปีการศึกษา 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม)   คลิกดูภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/coRYRCEG5ihCtDsQ9 
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 1,205
รายงานตัวนักเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564   วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 - 12.00 น. นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 รับเอกสารรายงานตัวปีการศึกษา 2564 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม)   คลิกดูภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/KamvZJNmTETYj1M79 
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 971
การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบุญวัฒนา วันที่ 23 พฤษภาคม 2564  ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/maufpwA6vGn2csmb7  แนวการปฏิบัติตนเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 1,058
การสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 การสอบคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนบุญวัฒนา วันที่ 22 พฤษภาคม 2564  ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/h6SfxebvBW7zryfU7  แนวการปฏิบัติตนเป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 1,515
กิจกรรมสานสัมพันธ์ BBSC ภายใต้โครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา วันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 64 โรงเรียนบุญวัฒนาเป็นโรงเรียนแม่ข่ายจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ BBSC ภายใต้ โครงการส่งเสริมเครือข่ายนวัตกรรมคุณภาพสถานศึกษา โรงเรียนร่วมกิจกรรมจำนวน 3 โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนบุญวัฒนา 2 โรงเรียนสมเด็จพระธีรญาณมุนี และโรงเรียนจระเข้หินสังฆกิจวิทยา ณ ห้องประชุม 40 ปี
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 885
พิธีสานสัมพันธ์-สู่ขวัญ ฟ้าแดง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ราชพฤกษ์ช่อที่ 46 พิธีสานสัมพันธ์-สู่ขวัญ ฟ้าแดง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ราชพฤกษ์ช่อที่ 46 วันศุกร์ ที่ 12 มีนาคม 2564   ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/qnoZE9mGX3jq2cuP6 
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 1,101
อบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่อาชีพ Thailand 4.0 อบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่อาชีพ Thailand 4.0 กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ วันที่ 11 มีนาคม 2564  ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/VcRXMJ4wocgMJwE47 
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 863
มอบรางวัล Top Ranking Award ประจำปีการศึกษา 2563 มอบรางวัล Top Ranking Award ตามโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวิชาการ โรงเรียนบุญวัฒนา  ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 11 มีนาคม 2564   ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/pudeXw7ZAsa9M5976 
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 894
พิธีประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2563 พิธีประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2563 วันที่ 10 มีนาคม 2564 https://photos.app.goo.gl/M59X4neQ7MdZU75t7 
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 1,364
รับการประเมินโรงเรียนตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ (OBECQA) คณะกรรมการการตรวจเยี่ยมประเมิน (Site Visit) โรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่อรับรางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564  ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา จังหวัดนครราชสีมา   ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/ZALdmTmK5XpsXXpm6
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 3,038
ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ วีรสตรีกอบกู้เมือง พิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ วีรสตรีกอบกู้เมือง 4 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ (บ.ว.ส) ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่ตั้งอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ   ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/VTrEQznadF7EzEQm8 
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 1,064
ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ วีรสตรีกอบกู้เมือง พิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ วีรสตรีกอบกู้เมือง 4 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ (บ.ว.ส) ต.โคกสูง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่ตั้งอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ   ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/VTrEQznadF7EzEQm8   
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 789
กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.2 โครงการการเดินทางไกล อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.2 โรงเรียนบุญวัฒนา ประจำปีการศึกษา 2564 ระหว่างวันที่่ 25-27 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ค่ายพักแรมชั่วคราว โรงเรียนบุญวัฒนา   ชมภาพเพิ่มเติมคลิก https://photos.app.goo.gl/nQVoRTGKGWvGsdUS6 
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 1,449
กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.1 กิจกรรมการเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ ระดับชั้น ม.1 วันที่ 25-26 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบุญวัฒนา https://photos.app.goo.gl/Ru8hQTj8GBgPBXiZA   
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 1,616