หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

รูปกิจกรรม
การประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพภายในและกำกับติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2567 12 มีนาคม พ.ศ.2567 การประชุมเชิงปฏิบัติการงานประกันคุณภาพภายในและกำกับติดตามการดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2567 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา ภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/Rp6AJS7ReakSQdbJ8
20 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:52 น. · 275
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนบุญวัฒนาต้อนรับคณะศึกษาดูงานโรงเรียนนารีนุกูล จ.อุบลราชธานี ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
20 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:06 น. · 183
พิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ วันที่ 4 มีนาคม 2567 ผู้อำนวยการวิเชียร  ทองคลี่ พร้อมด้วยผู้บริหารและครู ร่วมพิธีวางพวงมาลาสักการะอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือ ณ โรงเรียนบุญเหลือวิทยานุสรณ์ ตำบลโคกสูง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
20 พฤษภาคม 2567 เวลา 15:17 น. · 179
การประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566 โรงเรียนบุญวัฒนายินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2566
17 พฤษภาคม 2567 เวลา 17:43 น. · 209
การรับรายงานตัว และมอบตัว นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2567 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2567 โรงเรียนบุญวัฒนารับรายงานตัว และมอบตัว นักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ปีการศึกษา 2567  ณ หอประชุม 20 ปี   ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/G1d6Ea8bjuj9QhqF9 
17 พฤษภาคม 2567 เวลา 16:09 น. · 223
กิจกรรมสานสัมพันธ์ฟ้า-แดง ปัจฉิมราชพฤกษ์ช่อที่ 49 ปีการศึกษา 2566 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โรงเรียนบุญวัฒนาจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ฟ้า-แดง ปัจฉิมราชพฤกษ์ช่อที่ 49 ปีการศึกษา 2566 ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/4dhJt8FXPTsHavFn7----------------------------------------------------------------- ภาพจากเพจสภานักเรียนโรงเรียนบุญวัฒนา https://www.facebook.com/media/set/?vanity=CouncilBoon&set=a.780606434100943 
21 เมษายน 2567 เวลา 12:16 น. · 550
กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 วันพฤหัสบดี ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนบุญวัฒนาจัดกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และถวายภัตตาหารเพล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ครบ 6 รอบ 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/ufEvRNaq342fz9526 
19 เมษายน 2567 เวลา 15:58 น. · 647
สอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ม.1 ปีการศึกษา 2567 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนบุญวัฒนาจัดการสอบคัดเลือกนักเรียนรอบห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/dpC7gb4eTbkfoayd7 
19 เมษายน 2567 เวลา 15:28 น. · 641
กิจกรรมฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย/นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาและฮอนด้าเกริกไกร จัดกิจกรรมฝึกอบรมขับขี่ปลอดภัย และนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
19 เมษายน 2567 เวลา 15:15 น. · 490
กิจกรรมค่ายส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนสู่อาชีพสากล วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมสมรรถนะของผู้เรียนสู่อาชีพสากล ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์ 45 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/YiAVpWqocsfi5fQb6 
19 เมษายน 2567 เวลา 15:00 น. · 645
Boonwattana Open House 2024 "เรียนรู้ สร้างสรรค์ เชิดชูสถาบัน มุ่งมั่นความสำเร็จ" วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2567 โรงเรียนบุญวัฒนาจัดกิจกรรม Open House 2024 "เรียนรู้ สร้างสรรค์ เชิดชูสถาบัน มุ่งมั่นความสำเร็จ" ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/vQCupHbNFUJbeypb6
22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:01 น. · 902
กิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2567 วันศุกร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนบุญวัฒนา นำโดยผู้อำนวยการ นายวิเชียร ทองคลี่ คณะครู และนักเรียน จัดกิจกรรมวันตรุษจีน ประจำปี พ.ศ. 2567 เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของเทศกาลตรุษจีน และได้เรียนรู้วัฒนธรรมของชาวจีน ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนบุญวัฒนา ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/nUhjXgDdV4vk9Mz76   
11 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:53 น. · 949
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้น ม.2 วันที่ 22-24 มกราคม พ.ศ.2567 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบุญวัฒนา ณ ค่ายลูกเสือโกลเด้นแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา   ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/tjac2BYLFuAxLxaZA  หรือชมที่เพจ Facebook https://www.facebook.com/media/set?vanity=Boonwattana.School&set=a.826810032580837 
6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:30 น. · 1,055
กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม เดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.3 วันที่ 25-27 มกราคม พ.ศ.2567 กิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม เดินทางไกลลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.3 โรงเรียนบุญวัฒนา จ.นครราชสีมา ณ ค่ายลูกเสือไร่พญาเย็น เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา   ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/vKLKs3zUnmeh6CWMA
6 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 15:15 น. · 1,065
กิจกรรมสานสัมพันธ์ ฟ้า - แดง 2567 วันที่ 5 มกราคม พศ.2567 โรงเรียนบุญวัฒนาจัดกิจกรรมกิจกรรมสานสัมพันธ์ ฟ้า - แดง 2567  ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/QBTcGWaDzcFdJe7B7 
31 มกราคม 2567 เวลา 16:57 น. · 1,220