หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

รูปกิจกรรม
พิธีปฏิญาณตนและประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ ปีการศึกษา 2565 พิธีปฏิญาณตนและประดับเข็มผู้บำเพ็ญประโยชน์ วันพุธ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา ปีการศึกษา 2566   ภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/ujiuE2Jdd7tHniDw8 
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 453
การจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่อาชีพไทยแลนด์ 4.0 การจัดกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่อาชีพไทยแลนด์ 4.0 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจากภูมิปัญญาท้องถิ่นและการจัดนิทรรศการนำเสนอและเผยแพร่ผลงานนักเรียนวิชา IS จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ โรงเรียนบุญวัฒนา วันพฤหัสบดี ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โดมอเนกประสงค์(โดม) ชมภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/jWKwvJX5Q49tHmTL6
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 343
ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 จ.ร้อยเอ็ด งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 (มัธยมศึกษา)สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานณ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่าง วันที่ 30 เดือน มกราคม พ.ศ. 2566 - วันที่ 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2566 ภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/bpd8ybWeWJJFQ8k18  
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 434
การแข่งขันกีฬาสีภายใน BWN GAMES 2022 โรงเรียนบุญวัฒนา สามารถชมภาพและดาวน์โหลดได้ที่สภานักเรียน https://drive.google.com/drive/folders/1YI3ybb38kLnEzpejV6roE5EE7Ih6hfYO?usp=share_link งานโสตโรงเรียน https://photos.app.goo.gl/N3igb6kD76b9YbsL8 นางสาวกิตยาติกรณ์ ยกบัตร ม.6/9 https://drive.google.com/drive/folders/1OXVEERuv5jJUmUYpmR4WIzgWEPoaJpFX?usp=share_link 
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 825
วันที่ 5 ธันวาคม 2565 โรงเรียนบุญวัฒนาร่วมกิจกรรมเนื่องในวันชาติ วันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2565 ดร.สุพล จอกทอง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบุญวัฒฯา ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 โดย เวลา 06.00 น. เป็นพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 408
ประชุมผู้ปกครอง ม.1 ม.4 และ ม.5 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 20 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบุญวัฒนาดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนบุญวัฒนา    ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/JbUiPXhJ7ewNyQHi6 
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 531
ประชุมผู้ปกครอง ม.2 ม.3 และ ม.6 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 โรงเรียนบุญวัฒนาดำเนินการประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน (Classroom Meeting) ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบาย ความก้าวหน้า ของโรงเรียน แนวทางการพัฒนาโรงเรียน รวมถึงผู้ปกครองมีโอกาสได้พบครูที่ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น สร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง ช่วยกำกับดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เป็นผู้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นไปตามกระบวนการระบบดูแลช่วยเหลือเรียน ณ อาคารอเนกประสงค์ (โดม) โรงเรียนบุญวัฒนา    ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/mgn38kunzqSWZrtw9 
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 471
กิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์และทาสีฟุตบาทภายในโรงเรียน เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2565 วันที่ 23 ตุลาคม 2565 : นายสุพล จอกทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา พร้อมด้วยคณะครู คณะกรรมการสภานักเรียน นักเรียนจิตอาสา นักศึกษาวิชาทหาร และนักการแม่บ้าน ร่วมกิจกรรมพัฒนาภูมิทัศน์และทาสีฟุตบาทภายในโรงเรียน เนื่องในวันปิยมหาราช ณ โรงเรียนบุญวัฒนา ตำบลหัวทะเล อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมารูปเพิ่มเติม https://drive.google.com/drive/folders/1LA5f3_fWBmX4fIgY6kzRGi_-9_EcJdzR?usp=sharing 
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 678
พิธีวางพวงมาลาเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 วันที่ 13 ตุลาคม 2565 : นายสุพล จอกทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา พร้อมด้วยบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 โดยมี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมเปรมติณสูลานนท์ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 431
ทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวง ร.9 13 ต.ค.2565 - ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา ดร.สุพล จอกทอง พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนบุญวัฒนาร่วมกันประกอบพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 89 รูป เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร   ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/hcoWquECgsFrh54j6 
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 454
ต้อนรับ นางพูนเกษม ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ชาวฟ้า-แดง ขอต้อนรับ นางพูนเกษม ตั้งพงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา    ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/qcA41Poxa6hu6FgC6 
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 467
ชาวฟ้า-แดง ยินดีต้อนรับ นายสุพล จอกทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ชาวฟ้า-แดง ยินดีต้อนรับ นายสุพล จอกทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบุญวัฒนา ในวันที่ 5 ตุลาคม 2565 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนาhttps://photos.app.goo.gl/1m27ywXch9jnC5adA 
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 1,137
การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 การประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2565 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนขนาดใหญ่ วันที่ 21 กันยายน ณ ห้องประชุม 40 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา   ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/r4uj3KKHTTzNph9j7 
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 454
พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2563-2564 พิธีมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลาประจำปี 2563-2564  ในวันที่ 22 กันยายน 2565 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา  ภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/YLU7LaySYdyEYPE19 
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 544
การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement) ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา การประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลง (Performance Agreement) ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา กลุ่มโรงเรียนบุญวัฒนาและกลุ่มโรงเรียนสุรธรรม วันที่ 20 กันยายน 2565 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
16 มีนาคม 2566 เวลา 00:59 น. · 663