หน้าแรก

ข่าวสารทั่วไป

ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาพกิจกรรม

ติดต่อเรา

รูปกิจกรรม
กิจกรรมการเรียนการสอนและสอบธรรมศึกษา ปีการศึกษา 2566 วันที่ 25 - 26 กันยายน พ.ศ.2566 โรงเรียนบุญวัฒนาและสำนักเรียนวัดป่าศรัทธารวม ได้จัดการเรียนการสอนและสอบธรรมศึกษา ณ หอประชุม 20 ปี และอาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบุญวัฒนา
28 กันยายน 2566 เวลา 09:16 น. · 1,366
ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566 "นพรัตน์ฉัตรเกล้า" ๙ ว้นที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนบุญวัฒนาจัดกิจกรรมถอดประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพครูสู่นักเรียนและแสดงมุทิตาจิต แด่..ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี พ.ศ. 2566 "นพรัตน์ฉัตรเกล้า" ๙ ณ อาคารอเนกประสงค์ 45 บุญวัฒนา ภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/5i7NJGoG7aySVHjb6 
17 กันยายน 2566 เวลา 22:13 น. · 1,299
ค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น จีน เกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566 วันที่ 9 กันยายน พ.ศ.  2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนบุญวัฒนา จัดกิจกรรมค่ายภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่น จีน เกาหลี ประจำปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา ภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/3dMDCvAaJX4Lsogv5
15 กันยายน 2566 เวลา 15:57 น. · 1,227
การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครูแนะแนว วันที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2566 กลุ่มงานแนะแนวโรงเรียนบุญวัฒนา และเครือข่ายครูแนะแนว จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายครูแนะแนวและแกนนำสภานักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC LEADERSHIP) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา ภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/LsDT5mCJWijG4F4w8 
15 กันยายน 2566 เวลา 09:46 น. · 1,415
สัปดาห์แห่งการเรียนรู้สังคมศึกษา วันที่ 21 - 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนบุญวัฒนาจัดกิจกรรมสัปดาห์แห่งการเรียนรู้สังคมศึกษา ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/HSwH1Pe468kQkhmB9 
7 กันยายน 2566 เวลา 10:11 น. · 1,160
สัปดาห์ห้องสมุดประจำปีการศึกษา 2566 "อ่าน คิด สร้างสรรค์ ตามรอยพระราชนิพนธ์ วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2566 งานห้องสมุดโรงเรียนบุญวัฒนา จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2566 "อ่าน คิด สร้างสรรค์ ตามรอยพระราชนิพนธ์"
1 กันยายน 2566 เวลา 15:24 น. · 1,054
กิจกรรมทำบุญและตักบาตรพระสงฆ์ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก วันอังคารที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ เวลา ๐๗.๐๐ น. - ๐๘.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนบุญวัฒนา ร่วมทำบุญและตักบาตรพระสงฆ์ ๙ รูป (ตักบาตรข้าวสวย) เนื่องในโอกาส สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช  สกลมหาสัฆปริณายก (อัมพร อัมพโร) สมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ ๒๐ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีพระชันษา ๘ รอบ ๙๖ ปี ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ ในการนี้ โรงเรียนบุญวัฒนาร่วมจัดพิธี เพื่อเป็นการฉลองพระเดชพระคุณที่ทรงมีต่อพระพุทธศาสนาโดยจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน ๙ รูป ณ บริเวณลานธรรม โรงเรียนบุญวัฒนา ภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/HuEPK8cMJYYi6Vi99  
1 กันยายน 2566 เวลา 11:32 น. · 795
อบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ (อสร.) วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบุญวัฒนาร่วมกับศูนย์แพทย์ชุมชนเมือง 1 หัวทะเลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ (อสร.) 
27 สิงหาคม 2566 เวลา 14:19 น. · 1,022
ทำบุญตักบาตรศูนย์ปฏิบัติธรรมตะวันเพชร วันอังคาร ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนบุญวัฒนาร่วมกับศูนย์ปฏิบัติธรรมตะวันเพชร ร่วมทำบุญตักบาตร ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนบุญวัฒนา
27 สิงหาคม 2566 เวลา 13:53 น. · 1,376
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนหอพัก ปีการศึกษา 2566 วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนบุญวัฒนา จัดกิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักเรียนหอพัก ปีการศึกษา 2566 ณ หอประชุม 20 ปี โรงเรียนบุญวัฒนา
26 สิงหาคม 2566 เวลา 20:04 น. · 1,038
การฝึกอบรมการงานพัฒนาสู่อาชีพ "กินอยู่ อย่างไทย" วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 กลุ่มสาระการงานอาชีพ โรงเรียนบุญวัฒนา จัดกิจกรรมการฝึกอบรมการงานพัฒนาสู่อาชีพ "กินอยู่ อย่างไทย" ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนบุญวัฒนา  ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/uyhbJuqP5czz77UT8 
26 สิงหาคม 2566 เวลา 19:50 น. · 976
กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีการศึกษา 2566 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนบุญวัฒนาจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อการเฉลิมฉลองในโอกาสวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในวันที่ 18 สิงหาคมของทุกปี ซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช พระราชบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย   ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/xQBMwMzqQvcnZXr39 
26 สิงหาคม 2566 เวลา 16:49 น. · 911
นิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ปีการศึกษา 2566 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ครูโรงเรียนบุญวัฒนาร่วมแสดงนิทรรศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (PLC) วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครราชสีมา ปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมบัวฉัตร โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา  ชมภาพเพิ่มเติมที่ https://photos.app.goo.gl/sd6xaAZZa2WXX1oD8 
24 สิงหาคม 2566 เวลา 16:06 น. · 292